Go to Top

Onorariu

Onorariul se stabileste – pentru fiecare cauza in parte – prin negociere directa intre reprezentantii cabinetului noastru si client, avindu-se in vedere urmatoarele elemente si/sau aspecte:

  • Natura si dificultatea cauzei;
  • Timpul dedicat solutionarii cauzei;
  • Rezultatele obtinute in favoarea clientului.

Cheltuielile aferente activitatii prestate de catre avocat (taxe de orice fel, onorariu expert/executor/notar/traducator, cheltuieli de transport, cazare si masa), reprezinta cheltuieli suplimentare si vor fi suportate de catre client, separat de plata onorariului avocatial stabilit prin contract scris.

Cabinetul nostru de avocatura percepe clientilor sai urmatoarele tipuri de onorariu:

  • Onorariu/ora efectiv lucrata;
  • Onorariu fix;
  • Abonament;
  • Onorariu de succes.

In litigiile avind ca obiect recuperarea de creante, onorariul va fi calculat in functie de cuantumul sumei care urmeaza a fi recuperata.