Go to Top

Dreptul civil

Cabinetul nostru de avocatura ofera:

  • Consultanta juridica privind aspecte de drept civil;
  • Redactarea notificarilor, cererilor de chemare in judecata, tranzactiilor, contractelor;
  • Consultanta si asistenta in desfasurarea tranzactiilor imobiliare, verificarea veridicitatii si temeiniciei titlurilor de proprietate, a eventualelor dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau a eventualelor garantii imobiliare instituite (ipoteca, servitute);
  • Asistenta si reprezentare in actiunile avind ca obiect redobandirea dreptului de proprietate, prescriptia achizitiva, uzufructul, actiunile posesorii, anularea diverselor tipuri de documente, rezilierea contractelor;
  • Legalizarea si punerea in executare a dispozitivelor hotaririlor judecatoresti;
  • Atestarea continutului, datei si identitatii partilor semnatare ale unui document.