Go to Top

October 2012

Caracterul devolutiv al apelului in cadrul Procesului Penal

Termenul „devolutiv” provine din verbul latin „devolvo”, care inseamna a transmite, a face sa treaca ceva de la un subiect la altul. Efectul devolutiv al apelului in cadrul procesului penal presupune trimiterea cauzei de la instanta de fond care a pronuntat hotarirea atacata – „judex a quo” – la instanta imediat superioara competenta sa solutioneze apelul – „judex ad quem”. Instanta de apel va supune hotarirea atacata examinarii atit in …Read More