Go to Top

octombrie 2012

(Cite ceva despre) Daunele Materiale si/sau Morale in cazul accidentelor rutiere

Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto – R.C.A. – acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul auto, pentru prejudiciile produse unei terţe parti in cazul unui accident rutier, prin intermediul acestui vehiculului. In cazul in care ati fost implicat intr-un accident rutier produs din vina unei alte persoane, aflate la volanul unui autovehicul (sau chiar produs din vina  conducatorului autovehiculului in care va aflati), sinteti indreptatit  …Read More

Caracterul devolutiv al apelului in cadrul Procesului Penal

Termenul „devolutiv” provine din verbul latin „devolvo”, care inseamna a transmite, a face sa treaca ceva de la un subiect la altul. Efectul devolutiv al apelului in cadrul procesului penal presupune trimiterea cauzei de la instanta de fond care a pronuntat hotarirea atacata – „judex a quo” – la instanta imediat superioara competenta sa solutioneze apelul – „judex ad quem”. Instanta de apel va supune hotarirea atacata examinarii atit in …Read More